Zalecenia dla organizatorów spotkań piłkarskich - COVID 19

Utworzono: poniedziałek, 06, lipiec 2020 12:56
Odsłony: 8965

Lubuski Związek Piłki Nożnej w oparciu o rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku oraz dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii przedstawia zalecenia dla organizatorów spotkań piłkarskich na terenie woj. lubuskiego: 

 

 

Weryfikacja liczby osób:

- Ogólna ilość uczestników zawodów do 150 osób,

- 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na danym obiekcie,

- Brak możliwości udziału kibiców gości,

- Sprzedaż biletów dla publiczności możliwa wyłącznie drogą elektroniczną,

 

Bezpieczeństwo kibiców:

- Możliwość zajęcia jedynie co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m,

- Obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia wyznaczonego miejsca,

- Obowiązek dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

 

Bezpieczeństwo zespołów i sędziów:

- Obowiązek zakrywania ust i nosa przez zawodników rezerwowych oraz innych osób przebywające w strefie technicznej,

- Obowiązek dezynfekcji szatni i węzłów sanitarnych po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

- Obowiązek zapewnienia osobom uczestniczącym w wydarzeniu sportowym środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

- 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami (dotyczy przypadków rozgrywania kolejnych zawodów na tym samym obiekcie)

 

W przypadku braku możliwości spełnienia wyżej wymienionych wymogów gospodarz zawodów może podjąć decyzję o rozgrywaniu spotkania bez obecności kibiców.