I Posiedzenie Komisji Szkolenia OZPN Gorzów Wlkp.

Utworzono: poniedziałek, 18, wrzesień 2017 12:02
Odsłony: 8798

 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuje, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 12.08.2017r. przyjął Regulamin Komisji Szkolenia, natomiast Prezydium Zarządu na posiedzeniu w dniu 4.09.2017r. powołało skład komisji w osobach: Sławomir Bednarczyk, Wiesław Kaczmarek, Łukasz Ryszczuk i Tomasz Sobczak. Komisja Szkoleniowa na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu.

Skład osoby komisji przedstawia się następująco :

1.     Sławomir Bednarczyk – przewodniczący

2.     Tomasz Sobczak – V-ce przewodniczący

3.     Wiesław Kaczmarek – sekretarz

4.     Łukasz Ryszczuk – członek

Komisja działając z polecenia Prezesa OZPN wnioskuje do Zarządu o odwołanie z dniem 30.09.2017r. Trenerów kadr OZPN roczników 2006,2007,2008. Jednocześnie informuje , że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przyszłych trenerów w/w kadr w terminie do 30.09.2017r.