PRZEKAŻ SWÓJ 1 %

Utworzono: środa, 26, styczeń 2022 07:51
Odsłony: 8576

Przypominamy, że Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. posiada status organizacji pożytku publicznego. W związku z tym zapisem, każdy podatnik może przekazać 1 procent swojego podatku, obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami, na rzecz wybranych przez niego organizacji pożytku publicznego Mamy nadzieję, że działacze klubowi, związkowi i inni, podobnie jak w roku ubiegłym, przekażą te środki na rzecz klubów/OZPN.

 

 W zeznaniu podatkowym należy wypełnić: 

·         poz. 136 - wpisać numer KRS Okręgu, tj. 0000127804,

·         poz. 137 - wpisać wnioskowaną kwotę, wyliczoną zgodnie z wskazówkami w PIT-37 

·         poz. 138- (Cel szczegółowy 1%) - tu należy wpisać nazwę klubu, który chcemy wspomóc (jeżeli pole 138 pozostanie niewypełnione bądź wypełnione nieprecyzyjnie, środki zostaną przeznaczone na działalność statutową Okręgu)

Środki, które zostały przekazane przez podatników określonym klubom, są im przekazywane po dokonaniu rozliczeń. Jak pokazują lata ubiegłe środki finansowe z 1 % mogą okazać się znacznym wsparciem budżetów klubowych.

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości!