Uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN nr 34/2018 z dnia 07.09.2018 r.

Uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN nr 34/2018 z dnia 07.09.2018 r. zakłada zwolnienie klubów z uciążliwego obowiązku rozliczania delegacji sędziowskich i wysyłania rocznych zeznań podatkowych (PIT).

 

 

Szanowni Państwo,

Uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN nr 34/2018 z dnia 07.09.2018 r. zakłada zwolnienie klubów z uciążliwego obowiązku rozliczania delegacji sędziowskich i wysyłania rocznych zeznań podatkowych (PIT).

Warunkiem, skorzystania z nowego sposobu rozliczania delegacji przez klub jest wpłacenie na konto Lubuskiego ZPN należnej kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów sędziów w dwóch ratach:

·         Termin I raty – do 31 marca

·         Termin II raty – do 10 sierpnia

Powyższa kwota będzie obliczana na podstawie obowiązującej tabeli zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich oraz ilości spotkań do rozegrania w roli gospodarza przez wszystkie zgłoszone do rozgrywek drużyny danego klubu (wiosna / jesień).

Dodatkowo kluby zobowiązane będą do pokrycia kosztów rozliczeń delegacji sędziowskich przez Lubuski ZPN w kwocie 150 zł każdego roku (bez względu na ilość zgłoszonych drużyn).

Warunkiem przystąpienia do nowego systemu rozliczeń jest przesłanie wypełnionej i podpisanej przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu (min. 2 osoby) deklaracji nr 1.

Na zwrot wypełnionej deklaracji nr 1 oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2018 r.

 

W załączeniu niezbędne dokumenty.

SPONSORZY

KALENDARZ WYDARZEŃ

KLASY SPORTOWE DZIEWCZĄT

MULTIMEDIA